C kategorijas darbībai

C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrēšana

Kādiem uzņēmumiem tas ir nepieciešams, un kā to izdarīt

Uzņēmumi, kuri veic vienu vai vairākas MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikumā minētās piesārņojošās darbības, ir C kategorijas piesārņojošo darbību veicēji. Lai uzņēmums drīkstētu veikt šādas darbības, tās vispirms ir jāreģistrē Valsts vides dienestā.

Piesārņojošās darbības tiek reģistrētas vienam objektam vienā noteiktā adresē! Ja uzņēmumam ir vairāki objekti, kuros tiek veiktas piesārņojošās darbības, tad katrs objekts ir jāreģistrē atsevišķi.

C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrēšana

Darbības reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti

Atkarībā no saimnieciskās darbības un tās radītā vides piesārņojuma riska, piesārņojošās darbības reģistrēšanai var būt nepieciešams sagatavot vairākus dokumentus. Nozīmīgākie no tiem ir šādi:

IESPĒJAMS: Tehniskie noteikumi
Ja uzņēmuma darbība atbilst kādai no MK noteikumu Nr. 30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikumā minētajām darbībām, tam pirms darbības uzsākšanas ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus. Tos sagatavo un izsniedz Valsts vides dienests.

Uzzināt vairāk

IESPĒJAMS: Emisijas limitu projekts
Lielākoties C kategorijas piesārņojošo darbību veicējiem emisijas limitu projekts nav nepieciešams, taču ir atsevišķi gadījumi, kad tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka uzņēmuma darbības rezultātā apkārtējā vidē netiks pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi.

Uzzināt vairāk

OBLIGĀTI: Iesniegums darbības reģistrēšanai vai grozīšanai
Lai reģistrētu C kategorijas piesārņojošās darbības, uzņēmumam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši Valsts vides dienesta rekomendētajam paraugam.

Obligātā iesnieguma sagatavošana

Lai Valsts vides dienests varētu novērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, uzņēmumam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši Valsts vides dienesta rekomendētajam paraugam.

Atbilstoši paraugam, iesniegumā ir dažādas sadaļas, kurās ir prasīts norādīt dažādu uzņēmuma saimniecisko darbību raksturojošu informāciju – darbības aprakstu, informāciju par izmantotajām ķīmiskajām vielām un ūdens resursiem, par darbības rezultātā radītajiem notekūdeņiem, gaisa piesārņojumu, atkritumiem u. c. informāciju. Iesniegumam var būt jāpievieno dažādi pielikumi, piemēram, atrašanās vieta kartē, darbības vietas teritorijas plānojums, līgumu kopijas ar atkritumu apsaimniekotājiem u. c.

Aizpildīts iesniegums kopā ar pielikumiem ir jāiesniedz Valsts vides dienesta informācijas sistēmā TULPE.

C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrēšana

Piesārņojošās darbības reģistrēšana un grozīšana

Balstoties uz iesniegumā minēto informāciju, Valsts vides dienests reģistrē piesārņojošās darbības vai veic izmaiņas iepriekš jau reģistrētās darbībās. Izsniedzot rakstisku apstiprinājumu par piesārņojošās darbības reģistrāciju, Valsts vides dienests tajā norāda uz nosacījumiem, kas uzņēmumam ir jāpilda, lai reģistrācija netiktu atcelta, piemēram, reizi gadā jāiesniedz atskaites par gaisa piesārņojumu vai radītajiem atkritumiem.

Mēs varam palīdzēt reģistrēt C kategorijas piesārņojošās darbības!

Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze vides dokumentu sagatavošanā, kuru laikā mēs esam uzkrājuši zināšanas un prasmes panākt veiksmīgu rezultātu gan vienkāršās, gan arī sarežģītās situācijās. Mēs noteikti varēsim palīdzēt arī Jums!

“Vides dokumenti” sagatavos nepieciešamos dokumentus un palīdzēs reģistrēt gan jaunas, gan esošas C kategorijas piesārņojošās darbības!

Lai uzzinātu vairāk par C kategorijas piesārņojošo darbību reģistrāciju, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv