Vides dokumentu izstrāde
Jūsu uzņēmuma izaugsmei

Lai Jūs varētu netraucēti nodarboties ar to, kas Jums padodas vislabāk, mēs Jūsu vietā izdarīsim to, ko vislabāk protam mēs - sagatavosim Jums nepieciešamos vides dokumentus.

Vides dokumenti

Uzziniet, kā mēs varam Jums palīdzēt!

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv

Profesionāla vides dokumentupārskatu sagatavošana


Vides dokumenti

Kāpēc izvēlēties mūs?

Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze vides dokumentu izstrādē, kuru laikā esam strādājuši ar dažādu nozaru uzņēmumiem un uzkrājuši gan zināšanas, gan arī jau gatavus risinājumus dažādām situācijām.

Gatavojot dokumentus un pārskatus, mēs pievēršam lielu uzmanību tam, lai mūsu darbs būtu izdarīts kvalitatīvi un profesionāli. Tās ir vērtības, kuras mums ir svarīgas, izpildot jebkura apjoma darbus.

Visbeidzot, mēs lieliski saprotam, ka vides prasības un vides dokumentu nepieciešamība ir specifiska joma, tāpēc mēs labprāt izskaidrojam, kādas vides prasības kādos gadījumos ir jāizpilda, un palīdzam klientam to izdarīt.

Mūsu pakalpojumi

Iesniegumu sagatavošana

piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai / grozīšanai

Uzņēmumiem, kuru darbība rada vides piesārņojuma risku, ir jāsaņem piesārņojošās darbības atļauja. Atkarībā no riska pakāpes, piesārņojošās darbības atļaujas tiek iedalītas trīs kategorijās – A, B un C.

Uzzināt vairāk

Emisijas limitu projektu izstrāde

visu kategoriju piesārņojošajām darbībām

Ja uzņēmums rada nozīmīgu piesārņojošo vielu un/vai smakas emisiju, tam ir nepieciešams izstrādāt emisijas limitu projektu, lai pārliecinātos, ka uzņēmuma darbības rezultātā tuvākajā apkārtnē netiks pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi.

Uzzināt vairāk

Gada pārskatu sagatavošana

par gaisu, ūdeni, atkritumiem, ķīmiskajām vielām

Uzņēmumiem, kuriem ir izsniegta A, B vai C kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, reizi gadā ir jāsagatavo pārskati par uzņēmuma darbībām, kuras rada vai var radīt ietekmi uz vidi.

Uzzināt vairāk

Dokumentu izstrāde autoservisiem

dažāda profila auto darbnīcām

Visiem autoservisiem ir nepieciešams reģistrēties kā piesārņojošās darbības veicējiem un reizi gadā sagatavot vides pārskatus. Atkarībā no autoservisa darbības specifikas, tam var būt nepieciešami arī citi vides dokumenti.

Uzzināt vairāk

Sazinieties ar mums

Priecāsimies saņemt no Jums ziņu!

Labprāt pastāstīsim vairāk, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv