Vides dokumentu izstrāde

Profesionāla pieeja un kvalitatīvs rezultāts

external

Izstrādājam dažādus vides dokumentus, kādi saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem ir nepieciešami uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar ietekmi uz apkārtējo vidi – gaisu, ūdeni, atkritumiem u.c.

Pakalpojumi

“Vides dokumenti” sniedz šādus pakalpojumus

Iesniegumu sagatavošana piesārņojošās darbības atļaujas saņemšanai / grozīšanai

Uzņēmumiem, kuru darbība rada vides piesārņojuma risku, ir jāsaņem piesārņojošās darbības atļauja. Atkarībā no piesārņošanas riska pakāpes, piesārņojošās darbības atļaujas tiek iedalītas trīs kategorijās – A, B un C.Uzzināt vairāk »

Emisijas limitu projektu izstrāde

Emisijas limitu projektā tiek aprēķināta uzņēmuma radīto piesārņojošo vielu un/vai smakas emisija un veikta izkliedes modelēšana, pārliecinātos, ka uzņēmuma darbības rezultātā tuvākajā apkārtnē netiks pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi.Uzzināt vairāk »

Gada statistikas pārskatu sagatavošana

Uzņēmumiem, kuru darbība notiek saskaņā ar A, B vai C kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, reizi gadā attiecīgajā valsts iestādē ir jāiesniedz gada atskaite par uzņēmuma darbības rezultātā radīto piesārņojumu, kā arī Latvijā ievestajām un/vai saražotajām ķīmiskajām vielām un maisījumiem.Uzzināt vairāk »

Citu dokumentu izstrāde

Sagatavojam iesniegumus Valsts vides dienesta tehnisko noteikumu saņemšanai, kā arī izstrādājam Nolietoto transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānus, kas ir nepieciešami auto kapsētām.Uzzināt vairāk »

Kāpēc izvēlēties mūs?

3 lietas, kuras mūs izceļ

Liela darba pieredze

Mums ir 10 gadu pieredze dokumentu izstrādē, kuru laikā esam strādājuši ar dažādu nozaru uzņēmumiem un uzkrājuši gan zināšanas, gan arī jau gatavus risinājumus dažādām situācijām.

Profesionāla un atbildīga attieksme

Precizitāte un profesionālisms ir vērtības, kuras mums ir svarīgas un kuras mēs īstenojam, izstrādājot jebkura apjoma un sarežģītības vides dokumentu.

Bezmaksas konsultācijas

Ņemot vērā, ka vides prasības un vides dokumentu nepieciešamība var radīt neskaidrības un jautājumus, mēs labprāt pastāstīsim vairāk un atbildēsim uz jautājumiem.

Vēlaties uzzināt vairāk?

Sazinieties ar mums, un mēs Jums visu izstāstīsim!

Zvaniet:
(+371)  26 293 293

Rakstiet:
info@videsdokumenti.lv