Vides dienesta tehniskie noteikumi

Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi

Kam tie ir nepieciešami, un kā tos iegūt

Ja uzņēmums plāno veikt kādu no MK noteikumu Nr. 30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikumā minētajām darbībām, tam vispirms ir jāsaņem tehniskie noteikumi, kurus sagatavo un izsniedz Valsts vides dienests. Tehniskajos noteikumos tiek noteiktas vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai tās norises vietā.

Lai saņemtu tehniskos noteikumus, uzņēmumam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši Valsts vides dienesta rekomendētajam paraugam. Iesniegumā ir jānorāda uzņēmuma saimniecisko darbību raksturojoša informācija – darbības apraksts, informācija par izmantotajām ķīmiskajām vielām un izmantotajiem ūdens resursiem, par radītajiem notekūdeņiem, atkritumiem u. c.

Iesniegums kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem ir jāiesniedz Valsts vides dienestā.

Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi

Mēs varam palīdzēt saņemt tehniskos noteikumus!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides dokumentu sagatavošanā ir ļāvusi mums uzkrāt plašas zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu, neatkarīgi no uzņēmuma specifikas.

“Vides dokumenti” sagatavos iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai palīdzēs tos iegūt!

Lai uzzinātu vairāk par Valsts vides dienesta tehniskajiem noteikumiem un to saņemšanu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv