C kategorijas darbībai

Emisijas limitu projekts C kategorijas darbībai

Kādiem uzņēmumiem tas ir vajadzīgs, un kā to iegūt

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 2.2. punktu, emisijas limitu projekts C kategorijas piesārņojošajai darbībai ir nepieciešams, ja uzņēmums atbilst visiem šiem nosacījumiem:

  • Darbības vieta atrodas Rīgas, Liepājas vai Rēzeknes pilsētā;
  • Darbības vietā ir uzstādīts apkures katls, kura ievadītā siltuma jauda ir 1 MW vai lielāka;
  • Plānotais vai esošais apkures katla dūmenis ir zemāks par 10 metriem.

Ja C kategorijas piesārņojošās darbības veicējs kādam no nosacījumiem neatbilst (piemēram, dūmenis ir augstāks par 10 metriem), tad emisijas limitu projekts nav vajadzīgs.

Emisijas limitu projekts C kategorijas darbībai

Emisijas limitu projekta izstrādes gaita

Emisijas limitu projekta izstrādi var iedalīt atsevišķos posmos, kuri tiek veikti šādā secībā:

1

OBLIGĀTI: Informācijas un izejas datu apkopošana

Pirmais solis ir apkopot emisijas limitu projekta izstrādei nepieciešamo informāciju: katla marku, jaudu, kurināmā patēriņu, skursteņa augstumu, emisijas avota darbības ilgumu u. c.
2

OBLIGĀTI: Emisijas daudzuma aprēķins

Izmantojot MK noteikumos Nr. 17 vai citur reglamentētas aprēķinu metodes, kā arī uzņēmumā esošo tehnoloģisko darbību raksturojošos datus, katram uzņēmumā esošajam emisijas avotam tiek aprēķināta maksimālā iespējamā gaisu piesārņojošo vielu emisija.
3

OBLIGĀTI: Izkliedes modelēšana un tās rezultātu analīze

Izmantojot aprēķinātos emisijas daudzumus, kā arī datus par fona piesārņojumu un meteoroloģiskajiem apstākļiem, ar īpašu datorprogrammu tiek veikta piesārņojošo vielu izkliedes modelēšana. Modelēšana parāda, kā piesārņojošās vielas izkliedēsies tuvākajā apkārtnē un vai to koncentrācijas nepārsniegs MK noteikumos Nr. 1290 noteiktos gaisa kvalitātes normatīvus.

Uzzināt vairāk

4

IESPĒJAMS: Jutīguma analīzes veikšana

Ja izkliedes modelēšanas rezultātos kādai no piesārņojošajām vielām koncentrācija pārsniedz 70 % no gaisa kvalitātes normatīva, tad, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 182 prasībām, ir jāveic jutīguma analīze. Tās ietvaros tiek veikta padziļināta izkliedes modelēšana, lai rūpīgāk pārliecinātos, ka gaisa kvalitātes normatīvi netiks pārsniegti.

Emisijas limitu projekta izstrāde

Emisijas limitu projekta uzdevums ir ar teorētisku aprēķinu palīdzību pārliecināties, ka uzņēmuma radītās piesārņojošo vielu emisijas rezultātā tuvākajā apkārtnē netiks pārsniegti MK noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi.

Ņemot vērā, ka uzņēmumi un to izmantotās tehnoloģijas atšķiras, emisijas limitu projekta izstrāde var prasīt atšķirīgu laika un resursu ieguldījumu. Tas ir atkarīgs no emisijas avotu skaita, tehnoloģisko procesu specifikas, emitēto piesārņojošo vielu daudzuma u. c.

Emisijas limitu projekts C kategorijas darbībai

Lielākoties emisijas limitu projekta izstrāde C kategorijas piesārņojošajai darbībai ilgst aptuveni 1 mēnesi. Tomēr ir jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos izkliedes modelēšana var uzrādīt gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumu – tad ir jāmeklē varianti, kā to atrisināt, kā rezultātā limitu projekta izstrāde var būt ilgāka.

Mēs varam izstrādāt emisijas limitu projektu!

Mūsu ilggadējā pieredze dažādu vides dokumentu izstrādē ir ļāvusi uzkrāt ievērojamas zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu lielam tehnoloģisko procesu skaitam un dažādām problēmu situācijām.

“Vides dokumenti” var izstrādāt emisijas limitu projektu jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par emisijas limitu projekta izstrādi un tā gaitu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv