Piesārņojošās darbības atļaujas

Piesārņojošās darbības atļaujas

Ar ko tās atšķiras, un kādiem uzņēmumiem tās ir vajadzīgas

Uzņēmumiem, kuru saimnieciskā darbība ir saistīta ar vides piesārņojuma riskiem, ir nepieciešams saņemt Valsts vides dienesta izsniegtu piesārņojošās darbības atļauju. Atkarībā no vides piesārņojuma riska, piesārņojošās darbības tiek iedalītas trīs kategorijās – A, B un C.

Piesārņojošās darbības atļaujas

Piesārņojošo darbību kategoriju iedalījums

Piesārņojošo darbību kategoriju iedalījums tiek balstīts uz attiecīgās saimnieciskās darbības iespējamo ietekmi uz vidi.

Saimniecisko darbību iedalījums

Saimniecisko darbību iedalījums pa piesārņojošo darbību kategorijām ir dots normatīvajos aktos:

  • A kategorijas piesārņojošās darbības ir uzskaitītas likuma “Par piesārņojumu” 1. pielikumā.
  • B kategorijas piesārņojošās darbības ir uzskaitītas MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 1. pielikumā.
  • C kategorijas piesārņojošās darbības ir uzskaitītas MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikumā.
Piesārņojošās darbības atļaujas

Izsniedzot piesārņojošās darbības atļauju, Valsts vides dienests izvirza vides piesārņojuma riskam atbilstošas vides aizsardzības prasības – visstingrākās ir A kategorijas piesārņojošām darbībām, vidēji stingras B kategorijas piesārņojošām darbībām, bet visvieglāk izpildāmās ir C kategorijas piesārņojošām darbībām.

Ja uzņēmums veic vairākas piesārņojošās darbības, kuras atbilst dažādām piesārņojošo darbību kategorijām, tad uzņēmumam ir nepieciešama viena piesārņojošās darbības atļauja – tās kategorijas atļauja, kurai ir noteiktas stingrākas vides aizsardzības prasības.

Mēs varam palīdzēt iegūt piesārņojošās darbības atļauju!

Mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze vides dokumentu sagatavošanā, kuru laikā mēs esam uzkrājuši zināšanas un prasmes panākt veiksmīgu rezultātu gan vienkāršās, gan arī sarežģītās situācijās. Mēs noteikti varēsim palīdzēt arī Jums!

“Vides dokumenti” palīdzēs iegūt jebkuras kategorijas piesārņojošās darbības atļauju vai veikt tajā grozījumus!

Lai uzzinātu vairāk par jaunas atļaujas saņemšanu un esošas atļaujas grozīšanu, kā arī par mūsu pakalpojumu izmaksām – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv