Par atkritumiem “Nr. 3 – Atkritumi”

Gada pārskats par atkritumiem “Nr. 3 - Atkritumi”

Kādiem uzņēmumiem tas ir jāsagatavo, un kur tas ir jāiesniedz

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” 2.3. punkta prasībām, pārskats par atkritumiem “Nr. 3 – Atkritumi” ir jāsagatavo:

  • uzņēmumiem, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija transportlīdzekļu un citu agregātu remonta un apkopes darbnīcai;
  • uzņēmumiem, kuriem ir vai pārskata gadā bija izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja;
  • atkritumu tirgotājiem un atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem;
  • atkritumu apsaimniekotājiem, kuri Latvijas teritorijā ieved vai no tās izved atkritumus reģenerācijai vai sadedzināšanai, ja sadedzināšana klasificējama kā atkritumu reģenerācija;
  • atkritumu radītājiem, kas no Latvijas teritorijas izved atkritumus apglabāšanai, pārstrādei vai reģenerācijai.
Gada pārskats par atkritumiem “Nr. 3 - Atkritumi”

Kur un kā pārskats ir jāiesniedz

Pārskats “Nr. 3 – Atkritumi” ir jāsagatavo par iepriekšējo kalendāro gadu un līdz 1. martam jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā.

Ja uzņēmums to iepriekš nav darījis, tam vispirms ir vai nu jānoslēdz līgums ar Valsts vides dienestu par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu iesniegšanu Vienotajā vides informācijas sistēmā, vai jāreģistrējas LVĢMC tīmekļvietnē saskaņā ar reģistrācijas kārtību.

Mēs varam sagatavot pārskatu par atkritumiem!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides pārskatu sagatavošanā ir ļāvusi mums uzkrāt plašas zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu plašam uzņēmumu spektram.

“Vides dokumenti” sagatavos un iesniegs pārskatu “Nr. 3 – Atkritumi” jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par pārskata nepieciešamību un sagatavošanu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv