Iesniegumu sagatavošana

Iesnieguma izstrāde C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas (apliecinājuma) saņemšanai

Piesārņojošas darbības, kurām ir nepieciešama C kategorijas atļauja (apliecinājums), ir uzskaitītas 30.11.2010. MK noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 2. pielikumā.

Ja uzņēmums vienlaikus veic vairākas C kategorijas piesārņojošās darbības, tam būs nepieciešamas vairākas C kategorijas atļaujas – katrai piesārņojošajai darbībai sava. Savukārt, ja uzņēmums veic vismaz vienu B kategorijas piesārņojošo darbību, tad būs nepieciešama B kategorijas atļauja, kurā tiks iekļautas arī C kategorijas piesārņojošās darbības.

Atļaujas saņemšana

C kat. atļaujas ilustratīvs attēlsLai uzņēmums saņemtu C kategorijas piesārņojošās darbības atļauju (apliecinājumu), tam ir jāaizpilda noteikta parauga Iesniegums un tas jāiesniedz Valsts vides dienestā.

Iesnieguma sagatavošana

Augstāk minētajā Iesniegumā ir jānorāda uzņēmuma darbību raksturojoša informācija – darbības apraksts, informācija par atrašanās vietu, darbībā izmantotajām ķīmiskajām vielām, radītajiem atkritumiem u. c. informācija, kas ir prasīta Iesnieguma paraugā.

Kāpēc Iesnieguma sagatavošanu uzticēt “Vides dokumentiem”

Tā kā Iesnieguma sagatavošana ir laikietilpīga un tam ir nepieciešamas zināšanas, kā to pareizi izdarīt, ir lietderīgi to uzticēt profesionāļiem – tas ietaupīs ne tikai uzņēmuma laiku, bet arī naudu.

Mums ir 10 gadu pieredze vides dokumentu izstrādē, kuru laikā mēs esam izstrādājuši Iesniegumus dažādu nozaru uzņēmumiem un uzkrājuši zināšanas, kā panākt veiksmīgu rezultātu jebkura izmēra un darbības virziena uzņēmumiem.

“Vides dokumenti” sagatavos Iesniegumu C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas (apliecinājuma) saņemšanai un palīdzēs izpildīt visas prasības, lai Jūsu uzņēmums saņemtu šādu atļauju (apliecinājumu)!

Pakalpojuma cena: 200 EUR.