Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilance

Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilance

Kādiem uzņēmumiem tā ir jāsagatavo, un kur tā ir jāiesniedz

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 186 “Kārtība, kādā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus” 26. punkta prasībām, šķīdinātāju apsaimniekošanas bilance ir jāsagatavo uzņēmumiem, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A, B vai C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai iekārtās, kuras emitē gaistošos organiskos savienojumus.

Par nepieciešamību sagatavot šādu bilanci ir jābūt rakstītam piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu sadaļā.

Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilance

Kur un kā bilance ir jāiesniedz

Šķīdinātāju apsaimniekošanas bilance ir jāsagatavo par iepriekšējo kalendāro gadu un līdz 1. martam jāiesniedz Valsts vides dienestam.

Mēs varam sagatavot šķīdinātāju apsaimniekošanas bilanci!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides pārskatu sagatavošanā ir ļāvusi mums uzkrāt plašas zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu plašam uzņēmumu spektram.

“Vides dokumenti” sagatavos šķīdinātāju apsaimniekošanas bilanci jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par bilances nepieciešamību un sagatavošanu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv