Par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem

Par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem

Kādiem uzņēmumiem šāds pārskats ir jāsagatavo, un kur tas ir jāiesniedz

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 795 “Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 4. punkta prasībām, pārskats par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem ir jāsagatavo uzņēmumiem, kuri ķīmisko vielu vai maisījumu ražo vai ieved Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības.

Pārskatu sagatavo par Latvijas teritorijā saražotām vai ievestām:

  • bīstamām ķīmiskām vielām vai maisījumiem, ja to daudzums pārsniedz 100 kilogramu gadā;
  • īpaši bīstamām ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, ja to daudzums pārsniedz 10 kilogramu gadā.
Pārskats par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem

Kur un kā pārskats ir jāiesniedz

Pārskats par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem ir jāsagatavo par iepriekšējo kalendāro gadu un līdz 1. martam jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā.

Ja uzņēmums to iepriekš nav darījis, tam vispirms ir vai nu jānoslēdz līgums ar Valsts vides dienestu par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu iesniegšanu Vienotajā vides informācijas sistēmā, vai jāreģistrējas LVĢMC tīmekļvietnē saskaņā ar reģistrācijas kārtību.

Mēs varam sagatavot pārskatu par darbībām ar ķīmiskajām vielām!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides pārskatu sagatavošanā ir ļāvusi mums uzkrāt plašas zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu plašam uzņēmumu spektram.

“Vides dokumenti” sagatavos un iesniegs pārskatu par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par pārskatu nepieciešamību un sagatavošanu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv