Par ūdens resursu lietošanu “Nr. 2 – Ūdens”

Pārskats par ūdens resursu lietošanu “Nr. 2 - Ūdens”

Kādiem uzņēmumiem tas ir jāsagatavo, un kur tas ir jāiesniedz

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 271 “Noteikumi par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošās darbības pārskata veidlapām” 2.1. punkta prasībām, pārskats par ūdens resursu lietošanu “Nr. 2 – Ūdens” ir jāsagatavo šādiem ūdens resursu lietotājiem:

  • uzņēmumiem, kuriem ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja;
  • uzņēmumiem, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai;
  • uzņēmumiem, kuriem ir vai pārskata gadā bija C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācija par notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Par nepieciešamību sagatavot šo pārskatu ir jābūt rakstītam attiecīgās atļaujas nosacījumu sadaļā.

Pārskats par ūdens resursu lietošanu “Nr. 2 - Ūdens”

Kur un kā pārskats ir jāiesniedz

Pārskats “Nr. 2 – Ūdens” ir jāsagatavo par iepriekšējo kalendāro gadu un līdz 1. martam jāiesniedz VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) tīmekļvietnē tiešsaistes režīmā.

Ja uzņēmums to iepriekš nav darījis, tam vispirms ir vai nu jānoslēdz līgums ar Valsts vides dienestu par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu iesniegšanu Vienotajā vides informācijas sistēmā, vai jāreģistrējas LVĢMC tīmekļvietnē saskaņā ar reģistrācijas kārtību.

Mēs varam sagatavot pārskatu par ūdens resursu lietošanu!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides pārskatu sagatavošanā ir ļāvusi mums uzkrāt plašas zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu plašam uzņēmumu spektram.

“Vides dokumenti” sagatavos un iesniegs pārskatu “Nr. 2 – Ūdens” jebkuras nozares uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par pārskatu nepieciešamību un sagatavošanu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv