Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums

Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums

Kam tas ir nepieciešams, un kā to iegūt

Uzņēmumiem, kuri plāno veikt vai būtiski mainīt kādu no likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikumā minētajām darbībām, ir vajadzīgs sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums. Izvērtējumu veic Valsts vides dienests.

Lai saņemtu sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu, uzņēmumam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši Valsts vides dienesta rekomendētajam paraugam. Iesniegumā ir dažādas sadaļas, kurās ir prasīts norādīt dažādu uzņēmuma saimniecisko darbību raksturojošu informāciju – darbības aprakstu, informāciju par izmantotajām ķīmiskajām vielām un izmantotajiem ūdens resursiem, par darbības rezultātā radītajiem notekūdeņiem, radīto gaisa piesārņojumu, atkritumiem u. c. informāciju.

Iesniegums kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem ir jāiesniedz Valsts vides dienestā.

Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums

Mēs varam palīdzēt saņemt sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides dokumentu sagatavošanā ir ļāvusi mums uzkrāt plašas zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu, neatkarīgi no uzņēmuma specifikas.

“Vides dokumenti” sagatavos iesniegumu sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanai un palīdzēs to saņemt!

Lai uzzinātu vairāk par sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu un tā saņemšanu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv