Citu dokumentu izstrāde

Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāna izstrāde

Uzņēmumiem, kuru piesārņojošā darbība ir saistīta ar nolietotu transportlīdzekļu izjaukšanu (auto kapsētas), saskaņā ar 22.02.2011. MK noteikumiem Nr. 135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” ir nepieciešams izstrādāt “Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānu”.

Par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānu

Ilustratīvs attēls pārstrādes plānam“Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plāns” ir dokuments, kurā uzņēmums, kurš nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi, norāda plānoto maksimālo pārstrādāto transportlīdzekļu daudzumu, atdalīto detaļu masu, detaļu uzglabāšanas veidu un vietu, informāciju, cik daudz no šīm detaļām tiks pārstrādātas vai izmantotas otrreiz u.c., kā arī uzskaita darbības, kā šie mērķi tiks sasniegti.

“Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānu” izstrādā uz 5 gadiem, un to iesniedz Valsts vides dienestā. Ja uzņēmums ir jauns, tad pārstrādes plāns tiek iesniegts kopā ar iesniegumu piesārņojošās darbības veikšanai.


Kāpēc pārstrādes plāna sagatavošanu uzticēt “Vides dokumentiem”

Lai arī “Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plāna” sagatavošana nav grūta, Valsts vides dienests nav devis ieteicamo paraugu, tāpēc tā izstrādi ir lietderīgi to uzticēt profesionāļiem – tas ietaupīs uzņēmuma laiku un atvieglos birokrātisko slogu. Mums ir 10 gadu pieredze vides dokumentu izstrādē, kuru laikā mēs esam uzkrājuši lielu pieredzi šādu plānu sagatavošanā un iesniegšanā Valsts vides dienestā.

“Vides dokumenti” sagatavos “Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānu” un, ja nepieciešams, iesniegs to Valsts vides dienestam!

Pakalpojuma cena: 250 EUR.