Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns

Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns

Kam tāds ir nepieciešams, un kā to iegūt

Ja uzņēmums veic vai plāno veikt nolietotā autotransporta izjaukšanu, tam saskaņā ar “Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma” 9. panta 2. apakšpunktu ir nepieciešams “Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plāns”.

Nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plāns tiek izstrādāts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” prasībām. Pārstrādes plānā uzņēmums norāda ar autotransporta izjaukšanu saistītu informāciju – plānoto maksimālo izjaukto transportlīdzekļu daudzumu, atdalīto detaļu veidu un masu, detaļu uzglabāšanas veidu un vietu -, kā arī norāda, cik daudz no detaļām tiks pārstrādātas, reģenerētas vai izmantotas otrreiz.

Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plāns

Nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes plānu izstrādā uz 5 gadiem, un to iesniedz Valsts vides dienestā. Ja autotransporta izjaukšana ir plānota darbība, tad pārstrādes plāns tiek iesniegts kopā ar iesniegumu, lai saņemtu autotransporta izjaukšanai nepieciešamo piesārņojošās darbības atļauju.

Mēs varam izstrādāt nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānu!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides dokumentu sagatavošanā ir ļāvusi mums uzkrāt plašas zināšanas par dažādu nozaru uzņēmumiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu, neatkarīgi no uzņēmuma specifikas.

“Vides dokumenti” izstrādās nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānu jebkuram uzņēmumam!

Lai uzzinātu vairāk par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānu un tā izstrādi, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv