Citu dokumentu izstrāde

Citu vides dokumentu izstrāde

“Vides dokumenti” izstrādā arī iesniegumus Valsts vides dienesta tehnisko noteikumu saņemšanai, kā arī “Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānus”.

Ilustratīvs attēls citu dokumentu izstrādeiValsts vides dienesta izsniegtie tehniskie noteikumi ir nepieciešami 27.01.2015. MK noteikumu Nr. 30 “Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi” pielikumā minēto darbību veicējiem.

“Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu atkārtotās izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plāns” saskaņā ar 22.02.2011. MK noteikumiem Nr. 135 “Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām” ir nepieciešams auto kapsētām.

Uzziniet vairāk: