Piesārņojošās darbības reģistrācija

Piesārņojošās darbības reģistrācija

Kam tas ir nepieciešams, un kā to izdarīt

Autoservisam ir jāreģistrējas Valsts vides dienestā kā C kategorijas piesārņojošās darbības veicējam, ja tas veic vismaz vienu no šādām darbībām:

 • motora diagnostika, apkope un remonts;
 • barošanas sistēmu (benzīna–karburatora, iesmidzes, dīzeļa, gāzes) apkope un remonts;
 • elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšana, diagnostika un remonts;
 • transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts;
 • balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
 • bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts;
 • riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;
 • virsbūves diagnostika, ģeometrijas atjaunošana un remonts;
 • virsbūves antikorozijas apstrāde;
 • sagatavošana krāsošanai un krāsošana;
 • automazgāšana un virsbūves apkope.
Piesārņojošās darbības reģistrācija

Piesārņojošās darbības tiek reģistrētas vienam objektam vienā noteiktā adresē. Ja uzņēmumam ir vairāki objekti, tad katrā objektā veiktās piesārņojošās darbības ir jāreģistrē atsevišķi.

Darbības reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

Atkarībā no autoservisa darbības specifikas, C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācijai var būt nepieciešams sagatavot vairākus dokumentus.

IESPĒJAMS: Tehniskie noteikumi
Ja tiek veidots jauns autoserviss, tam vispirms ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus, kurus sagatavo un izsniedz Valsts vides dienests.

Uzzināt vairāk

OBLIGĀTI: Iesniegums darbības reģistrācijai
Lai reģistrētu C kategorijas piesārņojošo darbību, autoservisam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši Valsts vides dienesta rekomendētajam paraugam.

Obligātā iesnieguma sagatavošana

Lai Valsts vides dienests varētu novērtēt autoservisa darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, autoservisam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši Valsts vides dienesta rekomendētajam paraugam.

Piesārņojošās darbības reģistrācija

Atbilstoši paraugam, iesniegumā ir jāsniedz dažāda informācija – autoservisa darbības apraksts, informācija par izmantotajām ķīmiskajām vielām (piemēram, eļļām, rūsas atbrīvotājiem), dati par patērēto ūdeni un radītajiem notekūdeņiem, informācija par radītajiem atkritumiem u. c.

Iesniegumam var būt jāpievieno arī pielikumi, piemēram, darbības vietas teritorijas plānojums, atrašanās vieta kartē, līgumu kopijas ar atkritumu apsaimniekotājiem u. c.

Aizpildīts iesniegums kopā ar pielikumiem ir jāiesniedz Valsts vides dienesta informācijas sistēmā TULPE.

Piesārņojošās darbības reģistrācija

Valsts vides dienests saņemto iesniegumu izskata 10 darbdienu laikā un, ja iesniegumā ir norādīta visa nepieciešamā informācija, autoservisa C kategorijas piesārņojošā darbība tiek reģistrēta.

Izsniedzot apstiprinājumu par piesārņojošās darbības reģistrāciju, Valsts vides dienests norāda uz nosacījumiem, kas autoservisam turpmāk būs jāpilda, piemēram, reizi gadā jāiesniedz atskaites par autoservisā radītajiem atkritumiem.

Mēs varam palīdzēt reģistrēt C kategorijas piesārņojošo darbību!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides dokumentu sagatavošanā ir ļāvusi uzkrāt plašas zināšanas par autoservisiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu, neatkarīgi no autoservisa specializācijas.

“Vides dokumenti” var sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un palīdzēt reģistrēt piesārņojošās darbības veikšanu jebkuram autoservisam!

Lai uzzinātu vairāk par piesārņojošās darbības reģistrāciju, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv