Piesārņojošās darbības apliecinājums

Piesārņojošās darbības apliecinājums

Kas tas ir, un kā to iegūt

Piesārņojošās darbības apliecinājums ir Valsts vides dienesta izsniegta atļauja nodarboties ar autotransporta remontu un apkopi. Šāds apliecinājums ir nepieciešams autoservisiem, kuri veic vismaz 1 no šādām darbībām:

 • motora diagnostika, apkope un remonts;
 • barošanas sistēmu (benzīna–karburatora, iesmidzes, dīzeļa, gāzes) apkope un remonts;
 • elektroiekārtu un signalizācijas uzstādīšana, diagnostika un remonts;
 • transmisijas un elementu diagnostika, apkope un remonts;
 • balstiekārtu un stūres iekārtu diagnostika, apkope un remonts;
 • bremžu sistēmu diagnostika, apkope un remonts;
 • riepu un riteņu montāža, balansēšana un remonts;
 • virsbūves diagnostika, ģeometrijas atjaunošana un remonts;
 • virsbūves antikorozijas apstrāde;
 • sagatavošana krāsošanai un krāsošana;
 • automazgāšana un virsbūves apkope.

Piesārņojošās darbības apliecinājums tiek izsniegts objektam vienā noteiktā adresē! Ja uzņēmumam ir vairāki līdzīgi objekti, tad katram objektam ir nepieciešams savs apliecinājums.

Apliecinājuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Atkarībā no autoservisa darbības specifikas, piesārņojošās darbības apliecinājuma saņemšanai var būt nepieciešams sagatavot vairākus dokumentus.

IESPĒJAMS: Tehniskie noteikumi

Ja tiek veidots jauns autoserviss, tam vispirms ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus, kurus sagatavo un izsniedz Valsts vides dienests.

Uzzināt vairāk

IESPĒJAMS: Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējums

Ja autoservisā tiek izmantots apkures katls, kura jauda ir lielāka par 200 kW, tam ir nepieciešams ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējums.

Uzzināt vairāk

OBLIGĀTS: Iesniegums apliecinājuma saņemšanai vai atjaunināšanai

Lai saņemtu piesārņojošās darbības apliecinājumu, autoservisam ir nepieciešams sagatavot iesniegumu atbilstoši Valsts vides dienesta rekomendētajam paraugam.

Obligātā iesnieguma sagatavošana

Lai Valsts vides dienests varētu novērtēt autoservisa darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, tam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši Valsts vides dienesta rekomendētajam paraugam.

Atbilstoši paraugam, iesniegumā ir jāsniedz dažāda informācija – autoservisa darbības apraksts, informācija par izmantotajām ķīmiskajām vielām (piemēram, eļļām, rūsas atbrīvotājiem), dati par par patērēto ūdeni un radītajiem notekūdeņiem, informācija par radītajiem atkritumiem u. c.

Iesniegumam ir jāpievieno arī dažādi pielikumi, piemēram, darbības vietas teritorijas plānojums un atrašanās vieta kartē, līgumu kopijas ar atkritumu apsaimniekotājiem u. c., un tas viss jāiesniedz Valsts vides dienestā.

Piesārņojošās darbības apliecinājuma saņemšana

Valsts vides dienests saņemto iesniegumu 30 dienu laikā izskata un sniedz atzinumu. Ja atzinums ir pozitīvs, tad 14 dienu laikā autoservisam tiek izsniegts piesārņojošās darbības apliecinājums.

Apliecinājumā tiek norādīti galvenie uzņēmuma saimniecisko darbību raksturojošie dati, kā arī izvirzīti nosacījumi, kas ir jāizpilda, lai apliecinājumu saglabātu, piemēram, reizi gadā iesniegt atskaites par autoservisā radītajiem atkritumiem.

Mēs varam palīdzēt saņemt piesārņojošās darbības apliecinājumu!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides dokumentu sagatavošanā ir ļāvusi uzkrāt plašas zināšanas par autoservisiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu, neatkarīgi no autoservisa specializācijas.

“Vides dokumenti” var sagatavot visus nepieciešamos vides dokumentus un palīdzēt iegūt piesārņojošās darbības apliecinājumu jebkuram autoservisam!

Lai uzzinātu vairāk par piesārņojošās darbības apliecinājuma saņemšanu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

RAKSTIET:

info@videsdokumenti.lv