Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējums

Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējums

Kas tas ir, un kā to iegūt

Ja autoservisa teritorijā ir uzstādīts un tiek izmantots apkures katls ar jaudu virs 200 kW, tad tam ir nepieciešams ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējums. Dažkārt to mēdz saukt arī par Emisijas limitu projektu.

Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējuma uzdevums ir ar teorētisku aprēķinu palīdzību pārliecināties, ka apkures katla darbības rezultātā tuvākajā apkārtnē netiks pārsniegti likumā noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi.

Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējuma izstrādes gaita

Izvērtējuma izstrādi var iedalīt atsevišķos posmos, kuri tiek veikti šādā secībā:

1

OBLIGĀTI: Informācijas un izejas datu apkopošana

Vispirms tiek apkopota izvērtējuma izstrādei nepieciešamā informācija: katla jauda, kurināmā patēriņš, skursteņa augstums, katla darbības ilgums u. c.
2

OBLIGĀTI: Emisijas daudzuma aprēķins

Izmantojot autoservisā esošo apkures katla datus, tiek aprēķināta katla maksimālā iespējamā gaisu piesārņojošo vielu emisija.
3

OBLIGĀTI: Izkliedes modelēšana

Aprēķinātie emisijas apjomi un apkures katlu raksturojošie dati tiek nosūtīti Valsts vides dienestam, kur ar īpašu datorprogrammu tiek pārbaudīts, vai katla darbības rezultātā netiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi.
4

IESPĒJAMS: Korekciju veikšana

Ja indikatīvā izkliedes modelēšana uzrāda, ka pastāv gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegšanas risks, ir jāveic korekcijas emisijas aprēķinos – jāmeklē iespējas samazināt emisiju, uzlabot piesārņojošo vielu izkliedi utt.

Izvērtējuma izstrādes ilgums

Lai arī ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējuma izstrādes ilgums var atšķirties, lielākoties tas aizņem aptuveni 1 mēnesi.

Atsevišķos gadījumos ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējumu var būt ilgāka, piemēram, ja izvērtējums uzrāda gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumu risku. Tad ir jāmeklē varianti, kā to atrisināt, kā rezultātā izvērtējuma izstrāde var būt ilgāka.

Mēs varam izstrādāt ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējumu!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides dokumentu sagatavošanā ir ļāvusi uzkrāt plašas zināšanas par autoservisiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu, neatkarīgi no autoservisa specializācijas.

“Vides dokumenti” var izstrādāt ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējumu jebkuram autoservisam!

Lai uzzinātu vairāk par ietekmes uz vidi izvērtējuma izstrādi un tā gaitu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv