Atļauja nolietoto auto izjaukšanai

Atļauja nolietoto auto izjaukšanai

Kam tā ir nepieciešama, un kā to iegūt

Ja autoserviss plāno veikt nolietoto transportlīdzekļu izjaukšanu vai uzglabāšanu, tā ir B kategorijas piesārņojošā darbība, kurai ir nepieciešama B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja.

Lai saņemtu B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, autoservisam ir jāsagatavo iesniegums atbilstoši MK noteikumu Nr. 1082 3. pielikumā dotajam paraugam. Iesniegumā ir jānorāda uzņēmuma saimniecisko darbību raksturojoša informācija – darbības apraksts, informācija par izmantotajām ķīmiskajām vielām un ūdens daudzumu, radītajiem notekūdeņiem un atkritumiem, izmantotajiem elektrības un siltuma resursiem u. c.

Atļauja nolietoto auto izjaukšanai

Visbeidzot, iesniegums kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem ir jāiesniedz Valsts vides dienestā.

Ja autoserviss veic B kategorijas piesārņojošo darbības, tam C kategorijas piesārņojošās darbības atsevišķi nav jāreģistrē – tam ir vajadzīga tikai B kategorijas atļauja.

Auto izjaukšanai nepieciešamais finanšu nodrošinājums

Tā kā nolietoto transportlīdzekļu izjaukšana ir atkritumu reģenerācijas darbība, uz to attiecas MK noteikumi Nr. 134, kuri nosaka, ka:

  • izjaucot līdz 100 tonnām nolietoto transportlīdzekļu gadā, ir nepieciešams finanšu nodrošinājums 25 000 EUR apmērā;
  • izjaucot no 101 līdz 200 tonnām nolietoto transportlīdzekļu gadā, ir nepieciešams finanšu nodrošinājums 50 000 EUR apmērā;
  • izjaucot vairāk par 200 tonnām nolietoto transportlīdzekļu gadā, ir nepieciešams finanšu nodrošinājums 100 000 EUR apmērā.

Tas nozīmē, ka autoservisam, kurš veic nolietotā auto izjaukšanu, ir nepieciešams vai nu iemaksāt un iesaldēt augstāk minēto summu bankā, vai apdrošināt savu darbību pret vides piesārņojuma riskiem.

Mēs varam palīdzēt saņemt atļauju nolietoto auto izjaukšanai!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides dokumentu sagatavošanā ir ļāvusi uzkrāt plašas zināšanas par autoservisiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu, neatkarīgi no autoservisa specializācijas.

“Vides dokumenti” palīdzēs iegūt atļauju nolietotā autotransporta izjaukšanai!

Lai uzzinātu vairāk par dokumentiem, kas ir nepieciešami, lai varētu veikt nolietoto auto izjaukšanu, kā arī lai noskaidrotu mūsu pakalpojumu izmaksas – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

Rakstiet:

info@videsdokumenti.lv