Autoservisiem

Dokumenti un pārskati autoservisiem

Kādi vides dokumenti un gada pārskati ir vajadzīgi autoservisiem

Ja autoserviss veic kādu no MK noteikumu Nr. 380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un darbībai” 2. punktā minētajām darbībām, tam ir obligāti nepieciešams C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums (atļauja).

Apliecinājumu sagatavo un izsniedz Valsts vides dienests. Tajā tiek norādīti galvenie uzņēmuma darbību raksturojošie dati, kā arī izvirzīti nosacījumi, kas ir jāizpilda, lai apliecinājumu saglabātu. Viens no nosacījumiem, piemēram, būs reizi gadā sagatavot un iesniegt pārskatu par atkritumiem “Nr. 3 – Atkritumi”.

Atkarībā no darbības specifikas, var būt nepieciešams sagatavot arī citus dokumentus un pārskatus.

Dokumenti autoservisiem

Atkarībā no autoservisa darbības specifikas, tam var būt nepieciešami atšķirīgi vides dokumenti un pārskati.

OBLIGĀTS: Piesārņojošās darbības apliecinājums

Ja autoserviss veic kādu no MK noteikumu Nr. 380 2. punktā minētajām darbībām, tam ir nepieciešams C kategorijas piesārņojošās darbības apliecinājums (atļauja).

Uzzināt vairāk

IESPĒJAMS: Ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējums

Ja autoservisā tiek izmantots apkures katls, kura jauda ir lielāka par 200 kW, tam ir nepieciešams ietekmes uz gaisa kvalitāti izvērtējums.

Uzzināt vairāk

IESPĒJAMS: Tehniskie noteikumi

Ja tiek veidots jauns autoserviss, tam saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 30 ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus, kurus sagatavo un izsniedz Valsts vides dienests.

Uzzināt vairāk

OBLIGĀTS: Gada pārskati

Visiem autoservisiem ir reizi gadā jāsagatavo un jāiesniedz pārskats par atkritumiem “Nr. 3 – Atkritumi”. Atkarībā no darbības specifikas, var būt nepieciešams sagatavot un iesniegt arī citus pārskatus.

Uzzināt vairāk

IESPĒJAMS: Atļauja nolietoto auto izjaukšanai

Ja autoservisā tiek veikta nolietotā autotransporta izjaukšana ar mērķi iegūt lietotas rezerves daļas, tā ir B kategorijas piesārņojošā darbība, kurai ir nepieciešama atbilstoša atļauja.

Uzzināt vairāk

Vides dokumentu nepieciešamība

Nepieciešamo dokumentu daudzums un veids ir atkarīgs no autoservisa darbības specifikas. Ja Jūs nevēlaties tērēt savu laiku, lai iedziļinātos dokumentācijas un normatīvo aktu niansēs, aicinām sazināties ar mums, un mēs Jums izstāstīsim to, kas ir svarīgs tieši Jums!

Mēs varam palīdzēt izpildīt vides prasības!

Mūsu vairāk nekā 10 gadu ilgā pieredze dažādu vides dokumentu sagatavošanā ir ļāvusi uzkrāt plašas zināšanas par autoservisiem. Mums ir gatavi un pārbaudīti risinājumi, ar kuriem panākt veiksmīgu rezultātu, neatkarīgi no autoservisa specializācijas.

“Vides dokumenti” var palīdzēt izpildīt vides prasības jebkuram autoservisam!

Lai uzzinātu vairāk par vides prasībām, kā arī par autoservisiem nepieciešamajiem dokumentiem un pārskatiem – sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums

Sazinieties ar mums!

Labprāt pastāstīsim, kā mēs varam palīdzēt atslogot Jūsu uzņēmumu un Jūsu vietā uzņemties rūpes par vides jautājumu risināšanu.

RAKSTIET:

info@videsdokumenti.lv